sábado, diciembre 12, 2009

Renzoku Bunkai

Sophie y Daniela practicando Renzoku Bunkai del Gekisai Dai Ichi